CÁC GIAI ĐOẠN CỦA UNG THƯ THẬN

Để có hướng điều trị tốt nhất, chúng ta cần biết được giai đoạn của bệnh (phạm vi bệnh). Giai đoạn bệnh được dựa trên kích thước của một khối u, ung thư đã lan tràn chưa, nếu có thì đã lan tràn đến phần nào của cơ thể.

Các giai đoạn của ung thư thận

1. Giai đoạn I:
Là giai đoạn sớm của bệnh ung thư thận. Khối u đo được lên đến 7cm. Các tế bào ung thư chỉ được tìm thấy trong thận.

2. Giai đoạn II:
Cũng là giai đoạn sớm của bệnh ung thư thận, nhưng khối u đo được lớn hơn 7cm. Các tế bào ung thư chỉ được tìm thấy trong thận.

3. Giai đoạn III:
Là một trong những trường hợp sau:

+ Khối u không lan rộng ra ngoài thận, nhưng các tế bào ung thư đã lan tràn qua hệ thống bạch huyết đến một hạch bạch huyết gần đó.
+ Khối u đã xâm lấn vào tuyến thượng thận hoặc lớp mỡ và mô xơ xung quanh thận, nhưng các tế bào ung thư vẫn chưa lan tràn vượt ra ngoài lớp mô xơ. Các tế bào ung thư có thể được tìm thấy trong một hạch bạch huyết gần đó.
+ Các tế bào ung thư đã lan tràn từ thận đến một mạch máu lớn gần đó. Các tế bào ung thư có thể được tìm thấy trong một hạch bạch huyết gần đó.

4. Giai đoạn IV:
Là một trong những trường hợp sau:

+ Khối u đã lan rộng ra ngoài lớp mô xơ xung quanh thận.
+ Các tế bào ung thư được tìm thấy trong nhiều hơn một hạch bạch huyết.
+ Ung thư đã lan tràn đến các nơi khác trong cơ thể, ví dụ như phổi v.v…

Bệnh ung thư tái phát là bệnh đã quay trở lại (phát bệnh lại) sau điều trị bệnh có thể trở lại ở thận hoặc trong một phần khác của cơ thể.

======================
Lương y. Phạm Quốc Khánh
Điện thoại: 0936.36.2656

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *