GIỚI THIỆU

LƯƠNG Y. PHẠM QUỐC KHÁNH

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO ĐÔNG Y HIỆN ĐẠI

Chuyên nghiên cứu, ứng dụng kết hợp Đông Tây y

.

Điện thoại: 0936.36.2656

Facebook: Phamquockhanh

Website : www.phamquockhanh.com